آلوئتز در 9 بازی پیروزهای پیاپی بمب افکن آبی پیشرو در لیگ را ثبت کرد

مونترال – وینیپگ بلو بومبرز تصمیم گرفتند روز شنبه استراحت کنند. و آلوئت های مونترال نهایت استفاده را بردند. در شرایطی که مونترال با نتیجه 28-14 وینیپگ را شکست داد، ترور هریس 138 یارد و سه تاچ داون پرتاب کرد. آلوئت ها (7-6) زودتر گل را واگذار کردند، اما دوباره برتری را به دست آوردند … Read more

بمب افکن های آبی آلوئتز را برای نهمین پیروزی متوالی شکست دادند

وینیپگ – زک کولاروس 280 یارد و یک جفت تاچ داون پرتاب کرد زیرا بمب افکن های آبی وینیپگ در این فصل با شکست 31-21 مونترال آلوئتس در یک نبرد با الاکلنگ در روز شنبه بی نقص ماندند. این آخرین بازی وینیپگ (11-1) در فصل عادی در خانه در فصل کوتاه 14 بازی CFL بود. … Read more