Bellator 271: Cris Cyborg با شکست Sinead Kavanagh قهرمانی وزن پر را حفظ کرد.تماشا کنید که کریس سایبورگ قهرمانی پر وزن را حفظ می کند و سیناد کاوانا را با ناک اوت راند اول در Bellator 271 شکست می دهد.