تمرکز فوتبال: طرفداران راکسام در مورد تصاحب راب مک‌الهنی و رایان رینولدزFootball Focus به دنبال تصاحب اخیر ستاره های هالیوود توسط رایان رینولدز و راب مک الهنی از تیم لیگ ملی راکسام بازدید می کند.