باید آن را ببینم: اوچکین گل 742 را به ثمر رساند و از برت هال در لیست تاریخ گذشت


تماشا کنید که الکس اووچکین، کاپیتان واشنگتن کپیتالز، هفتصد و چهل و دومین گل دوران حرفه‌ای خود را به ثمر می‌رساند تا برت هال را برای رتبه چهارم در لیست گل‌زنان تمام دوران NHL پشت سر بگذارد.